Jaarverslag Van Waarde 2018

ROVA was én is als altijd volop in beweging. In dit jaarverslag nemen wij u graag mee in relevante ontwikkelingen.

Als maatschappelijke organisatie willen we steeds weer van waarde zijn voor onze gemeenten en hun inwoners.

ROVA in 2018

“Door slim samen te werken, brengen we de circulaire economie een stapje dichterbij”

0,0

Algemene klanttevredenheid

000

Aantal medewerkers in dienst

000

Scholen maakten gebruik van ons educatieprogramma

00,0 %

Bijdrage door bijzondere doelgroepen

Kerngegevens

“ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst”

000000

Huisaansluitingen

000,00

Gemiddelde afvalstoffenheffing

000

Restafval kg/inw/jr

Profiel ROVA

“Afval? Wij zien waardevolle grondstoffen”

Onze kernwaarden:
Verbonden | Vakmanschap | Vooruitstrevend

Verslag over 2018

“Wij geloven dat we mensen kunnen bewegen en uitdagen om hun gedrag in te zetten voor een meer duurzame samenleving”

Afval en grondstoffen

We bouwen gestaag verder aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het optimaliseren van de inzamelsystemen in onze gemeenten. Van afval naar waardevolle grondstoffen.

Fysieke
leefomgeving

We ontwikkelen ons steeds verder als partner voor gemeenten bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Personeel en organisatie

In ons personeelsbeleid hebben we als doelstelling dat medewerkers én bijzondere doelgroepen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen om zo van waarde te kunnen blijven voor ons en voor hun omgeving.

“We geven de inwoners daarom inzicht in de effecten van hun handelen en betrekken ze bij ons werk”

Governance

“Bij ons krijgt iedereen een kans om zijn talenten te ontwikkelen om zo van waarde te zijn voor ons en voor zijn omgeving”

Jaarrekening 2018

“Waardevolle ontwikkelingen en resultaten voor een mooie en schone leefomgeving ”

00,0

Omzet in mln. euro.
Een mooie stijging t.o.v. 2017

0,0

Resultaat in mln. euro.
Resultaat sloot met €5,8 mln. ruim boven begroting

Overige gegevens

“Mensen voelen zich beter in een omgeving die schoon, heel en veilig is. We spelen nu al in op uitdagingen van morgen, zodat mensen prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren”