Kerngegevens

“ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst”

2.1 | Kerngegevens financieel

2018 2017 2016 2015 2014
Resultaat (x € 1.000)
Omzet 80.301 76.136 78.850 76.830 75.682
Resultaat na belastingen 5.784 7.441 9.142 6.819 5.697
Vermogen (x € 1.000)
Balanstotaal 90.533 83.607 86.254 81.912  78.137
Eigen vermogen (excl. uit te keren dividend) 32.516 30.906 28.886 25.785  23.620
Eigen vermogen/balanstotaal 35,9% 36,9% 33,5% 31,5%  30,2%
Aansprakelijk vermogen 42.106 40.496 38.476 36.073  34.588
Aansprakelijk vermogen/balanstotaal 46,5% 48,4% 44,6% 44,0%  44,3%
Omzet verdeeld in 3 omzetgroepen
Afval en grondstoffen 62,7% 66,1% 67,3% 67,5% 64,1%
BOR 29,2% 27,5% 26,1% 26,6% 27,0%
Overige 8,1% 6,4% 6,6% 5,9% 8,9%

2.2 | Kerngegevens gemeenten

Gemeente Huis-
aansluit-
ingen
Inwoners Gemiddelde woning bezetting Stede-
lijkheids-
klasse*
Hoog-
bouw-
klasse
Percentage hoogbouw Opper-
vlakte
in km²
Inwoners per km²
ROVA Regio Achterhoek
Aalten 11.702 26.962 2,3 4 D 16% 97,03 278
Oost Gelre 12.813 29.672 2,3 4 D 15% 110,12 269
Winterswijk 12.708 28.987 2,3 3 C 22% 138,81 209
ROVA Regio Eemland
Amersfoort 66.035 155.226 2,4 2 B 36% 63,86 2.431
Bunschoten 8.007 21.266 2,7 4 D 17% 34,81 611
Woudenberg 4.995 13.021 2,6 4 D 17% 36,82 354
ROVA Regio IJssel-Vecht
Dalfsen 11.552 28.242 2,4 5 D 11% 166,52 170
Dinkelland 10.380 26.291 2,5 5 D 10% 176,82 149
Hardenberg 23.804 60.539 2,5 4 D 13% 317,14 191
Hattem 5.292 12.154 2,3 4 D 17% 24,16 503
Heerde 7.571 18.603 2,5 4 D 16% 80,42 231
Kampen 21.532 53.259 2,5 3 C 24% 161,79 329
Olst-Wijhe 7.527 18.023 2,4 5 D 13% 118,37 152
Ommen 7.117 17.630 2,5 5 D 15% 182,01 97
Raalte 15.473 37.158 2,4 4 D 12% 172,29 216
Staphorst 5.813 16.797 2,9 5 D 14% 135,69 124
Steenwijkerland 19.532 43.768 2,2 4 D 15% 321,59 136
Tubbergen 8.104 21.213 2,6 5 C 22% 147,44 144
Twenterand 13.050 33.903 2,6 4 D 11% 108,14 314
Urk 6.022 20.524 3,4 4 D 9% 11,53 1.780
Westerveld 8.741 19.152 2,2 5 D 7% 282,74 68
Zwartewaterland 8.395 22.468 2,7 4 D 11% 87,86 256
Zwolle 55.461 126.116 2,3 2 B 35% 119,36 1.057
Totaal 351.626 850.974
*) Stedelijkheidsklasse: 1 = Zeer sterk stedelijk 2 = Sterk stedelijk 3 = Matig stedelijk 4 = Weinig stedelijk 5 = Niet stedelijk
**) Bron CBS en Rijkswaterstaat
Gemeente Inzamelsysteem Tariefsysteem afvalstoffenheffing Gem afvalstoffen- heffing 2018 Restafval 2018 kg/inw/jr 1) Scheidings- percentage
ROVA Regio Achterhoek
Aalten Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 116,77 47 84%
Oost Gelre Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 137,05 38 89%
Winterswijk Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 164,61 58 87%
ROVA Regio Eemland
Amersfoort Regulier alternerend Gezinsgrootte € 241,00 206 54%
Bunschoten Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 141,32 48 83%
Woudenberg Diftar Volume frequentie € 187,80 64 83%
ROVA Regio IJssel-Vecht
Dalfsen Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 159,51 56 86%
Dinkelland Diftar, Omgekeerd Fase 1 Volume frequentie € 127,47 58 85%
Hardenberg Diftar, Omgekeerd Fase 1 Volume frequentie € 203,93 101 74%
Hattem Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 180,13 51 88%
Heerde Diftar, Omgekeerd Fase 1 Volume frequentie € 170,09 97 81%
Kampen Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 217,05 75 77%
Olst-Wijhe Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 144,41 55 87%
Ommen Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 228,34 60 87%
Raalte Diftar, Omgekeerd Fase 1 Volume frequentie € 151,37 100 75%
Staphorst Diftar, Laag Frequent Volume frequentie € 172,33 56 87%
Steenwijkerland Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 168,60 64 84%
Tubbergen Diftar, Omgekeerd Fase 1 Volume frequentie € 120,85 65 83%
Twenterand Diftar, Omgekeerd Fase 1 Volume frequentie € 160,88 76 85%
Urk GEMAC Gezinsgrootte € 250,00 207 44%
Westerveld Regulier alternerend Gezinsgrootte € 175,00 163 73%
Zwartewaterland Diftar, Omgekeerd Fase 2 Volume frequentie € 143,58 40 87%
Zwolle Omgekeerd Fase 2 Gezinsgrootte € 252,00 184 52%
€ 174,52 116 71%
1) Restafval in kilo per inwoner per jaar, exclusief grof huishoudelijk restafval