Voorwoord

| Voorwoord

“We zien belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die ons uitdagen om te blijven veranderen.”

Van Waarde

2018 stond voor ROVA in het teken van het ontdekken en het ontwikkelen van nieuwe waarden. Als maatschappelijke organisatie willen we steeds weer van waarde zijn voor onze gemeenten en hun inwoners. We doen dat met servicegerichte en efficiënte dienstverlening en door voortdurend te streven naar optimalisaties in het gemeentelijk afvalbeheer en het onderhoud van de openbare ruimte. We zien belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen die ons uitdagen om te blijven veranderen. Verandering, bijvoorbeeld in de manier waarop wij met natuurlijke grondstoffen omgaan. Maar ook, verandering in productieprocessen en consumptiepatronen, verandering in de manier waarop wij met onze inwoners communiceren en verandering in de manier waarop wij onze leefomgeving inrichten en onderhouden. In het licht van deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben we de afgelopen maanden intensieve en boeiende

 

gesprekken gevoerd met onze medewerkers, toezichthouders, gemeentelijke opdrachtgevers, aandeelhouders en branchegenoten om onze strategie te herijken en de organisatie verder te ontwikkelen. We definieerden nieuwe kernwaarden voor onze organisatie. We investeerden in innovatie en nieuwe structuren voor het verwaarden van ingezamelde grondstoffen. En we zorgden ervoor dat medewerkers en bijzondere doelgroepen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen om zo van waarde te kunnen blijven voor ons en voor hun omgeving. Kortom, ROVA was én is als altijd volop in beweging. In het voor u liggende jaarverslag nemen wij u graag mee in relevante ontwikkelingen. We nodigen u uit om samen met ons te blijven werken aan een mooie en schone leefomgeving zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de mooie waarden die moeder aarde ons te bieden heeft.

 

Victor van Dijk
Algemeen directeur